ul. Handlowa 3, 87-125 Osiek nad Wisłą, Poland +996 (312) 56-33-71

Arcis Bio

Arcis Sample Prep - zestawy do izolacji kwasów nukleinowych

Zestawy Arcis Biotechnology to szybkie i wygodne przygotowanie próbek kwasu nukleinowego do analizy i identyfikacji. Kompletny, gotowy do użycia system umożliwia przejście od próbki do wyizolowanego DNA lub RNA w niecałe 3 minuty.

Pozyskiwanie materiału genetycznego z próbek biologicznych jest krytycznym krokiem w procesach biologii molekularnej, który często jest czasochłonny i nieefektywny. W ciągu niecałych 3 minut bez uprzedniego przygotowania próbki, zestawy Arcis Sample Prep pozwalają szybko i wygodnie przejść od materiału biologicznego do dalszego badania kwasu nukleinowego za pomocą PCR, qPCR, RT-qPCR lub sekwencjonowania bez potrzeby tradycyjnej izolacji lub oczyszczania. Proces ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego i wymaga zaledwie np. 30 µl krwi jako materiału wyjściowego. Produkty Arcis można stosować na wiele różnych próbek zawierających DNA lub RNA, w tym krew pełną, osocze, mocz, wymazy z policzka, mieszki włosowe i próbki mikrobiologiczne, w tym bakterie (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae), wirusy (HBV / HCV) i pasożyty (plazmodium).

Zestawy posiadają patent UE nr 2978843 - Metoda ekstrakcji DNA. Patent ten chroni skład rewolucyjnej technologii przygotowywania próbek Arcis, która już generuje znaczne zainteresowanie licencją ze strony globalnych partnerów, takich jak niedawne ogłoszenie licencji Teleflex. Dr Jan Rogers, dyrektor naukowy, skomentował: „Udzielenie patentu UE jest kluczowym kamieniem milowym w naszej strategii dotyczącej własności intelektualnej (IP) i jesteśmy przekonani o dalszych udzieleniach patentowych w UE i USA w ramach naszej rozszerzającej się oferty Molecular IP”.